Platforma zakupowa Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do których stosuje się ustawę Prawo Zamówień Publicznych prowadzone są na stronie platformazakupowa.pl - https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice/proceedings

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony platformazakupowa.pl –

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice/proceedings

Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacje Warunków Zamówienia wraz z załącznikami są dostępne na w/w stronie.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Platforma zakupowa zamówień publicznych
Podmiot udostępniający informację:
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.03.2021 10:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.05.2023 14:07