• Stowarzyszenia rejestrowe - stowarzyszenia posiadające siedzibę na terenie Powiatu Pabianickiego, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, nadzorowane przez Starostę Pabianickiego na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.).

  • Terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń - oddziały stowarzyszeń posiadające siedzibę na terenie Powiatu Pabianickiego będące terenowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszeń ogólnopolskich, nadzorowane przez Starostę Pabianickiego na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.).

  • Stowarzyszenia zwykłe - organizacje nie posiadające osobowości prawnej, nadzorowane przez Starostę Pabianickiego na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.).

  • Uczniowskie Kluby Sportowe - stowarzyszenia sportowe posiadające osobowość prawną dla których Starosta Pabianicki na mocy ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.) jest organem ewidencyjnym i organem sprawującym nadzór.

  • Kluby Sportowe - kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń dla których Starosta Pabianicki na mocy ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.) jest organem ewidencyjnym i organem sprawującym nadzór.

  • Fundacje - fundacje dla których Starosta Pabianicki jest organem sprawującym nadzór w zakresie określonym ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r., poz. 166 t.j.).

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ewidencje Stowarzyszeń
Podmiot udostępniający informację:
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.06.2007 10:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2023 10:25