Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

­

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016). informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Starosta Pabianicki z siedzibą w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, tel.: 42 225 40 00 faks:
  42 215 91 66, e-mail: powiat@powiat.pabianice.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@powiat.pabianice.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia
  w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust.2 lit. b, g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom (w celu realizacji pierwotnego celu).
 5. Dane będą przechowywane:
  a. w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego
  w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum,
  b. w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z:
  a. Kodeksu pracy,
  b. ustawy o pracownikach samorządowych.
  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.06.2018 08:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.09.2022 15:03 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru (Wojciech Goss)
01.09.2022 15:03 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru" (Wojciech Goss)
01.06.2018 08:49 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. (Dorota Chojak)