Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2017 14:48 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
08.02.2017 14:40 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach
14.12.2016 14:47 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach
30.11.2016 11:39 Protokół z kontroli przeprowadzonej u Pełnomocnika Zarządu Powiatu Pabianickiego ds. zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Pabianicach
30.11.2016 11:31 Protokół z kontroli przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
21.11.2016 09:59 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
07.11.2016 14:07 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
07.10.2016 13:05 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 5 w Pabianicach
30.09.2016 12:49 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach.
02.09.2016 11:07 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
22.07.2016 10:14 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Porszewicach oraz Domach Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie.
21.06.2016 09:52 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach
08.06.2016 11:13 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pabianicach
24.05.2016 10:54 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach i Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
22.04.2016 12:20 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w I i II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach oraz Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie
04.04.2016 12:19 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 1,2,3,5 w Pabianicach i Zespole Szkół Nr 4 w Konstantynowie
12.02.2016 14:09 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domach Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie
27.01.2016 10:49 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach