Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2021 13:57 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
23.11.2021 13:32 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach
10.11.2021 08:53 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
10.11.2021 08:45 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Referacie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Pabianicach
08.11.2021 10:43 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach
28.10.2021 15:10 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
11.10.2021 15:34 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
10.09.2021 11:01 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
13.07.2021 13:21 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach
09.06.2021 13:30 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach
18.05.2021 14:31 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim oraz w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
23.04.2021 10:19 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespołach Szkół Nr 1,2,3,5 w Pabianicach oraz Zespole Szkół nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
01.03.2021 15:46 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w I i II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
04.02.2021 12:59 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich