Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.06.2023 15:30 Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023
06.06.2023 14:04 Zatwierdzenie wyników konkursu dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadania "Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód".
10.05.2023 14:35 Ogłoszenie dotyczące powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku
10.05.2023 14:12 Ogłoszenie dotyczące powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursu ofert na realizację zadaia "Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód".
25.04.2023 15:27 Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
25.04.2023 15:22 Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023 r.
19.04.2023 13:51 Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadania "Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód".
18.04.2023 13:05 Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania „Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód"
18.04.2023 12:56 Informacja w sprawie udostępniania miejsca pod stoisko gastronomiczne na wyłączność podczas Dni Powiatu Pabianickiego, które odbędą się w dniu 27 maja 2023 r. w Pabianicach
07.03.2023 16:41 Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 r.
20.02.2023 15:02 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
13.02.2023 14:27 Konsultacje społeczne - w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
06.02.2023 14:42 Konsultacje społeczne - w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
24.01.2023 15:16 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pabianicach
17.01.2023 09:29 Zarządzenie Starosty Pabianickiego w sprawie informacji o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 r.
29.11.2022 16:46 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pabianickiego w roku 2023.
15.11.2022 13:25 Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej w 2022 r.
07.11.2022 14:09 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
07.11.2022 14:05 Zestawienie stanowisk zgłoszonych w procedurze konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pabianickiego na rok 2023 przeprowadzonych w dniach 25 października - 04 listopada 2022 r.
25.10.2022 10:31 Ogłoszenie o konsulatcjach projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2023.
24.10.2022 14:01 Ogłoszenie o konsulatcjach projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
29.08.2022 13:11 Zatwierdzenie wyników konkursu dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadania "Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód".
10.08.2022 08:57 Ogłoszenie dotyczące powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursu ofert na realizację zadaia "Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód".
26.07.2022 16:48 Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania „Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód"
20.07.2022 11:17 Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadania "Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód".

1 2 3 4 5 następna