Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.01.2014 15:23 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach
23.12.2013 14:10 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
06.12.2013 12:27 Dokumenty z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
04.12.2013 09:46 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego oraz Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych
12.11.2013 12:22 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 4 w Konstantynowie oraz Zespole Szkół Nr 5 w Pabianicach
14.10.2013 11:34 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
16.09.2013 12:58 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domach Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie oraz Placówko Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach
22.07.2013 13:50 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie
10.07.2013 09:05 Protokół z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
10.07.2013 08:53 Protokół z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach
10.07.2013 08:37 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach
02.07.2013 11:47 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie Łódzkim
28.05.2013 13:30 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pabianicach
16.05.2013 10:50 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
14.05.2013 12:57 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach
12.04.2013 09:29 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
26.03.2013 08:56 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach
25.03.2013 10:52 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
04.03.2013 11:40 Dokumenty z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
04.02.2013 09:41 Dokumenty z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Funduszy