Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2020 13:26 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zadania pn. "Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Jana Pawła II nr 44"
13.02.2019 14:22 Zapytanie ofertowe na wykonanie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach"
01.02.2018 11:00 Zamawiający unieważnia procedurę postępowania do zapytania ofertowego o zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pabianicach”
24.01.2018 09:59 Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
24.10.2017 15:55 Zapytanie ofertowe dla zadania "Naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej oraz naprawa daszku przy wejściu głównym do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Moniuszki 132
16.10.2017 12:33 Zapytanie ofertowe dla zadania "Naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej oraz naprawa daszku przy wejściu głównym do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Moniuszki 132
03.10.2017 15:50 Zapytanie ofertowe dla zadania "Naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej oraz naprawa daszku przy wejściu głównym do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Moniuszki 132
30.05.2017 13:02 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dla zadania "Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespolu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach"
29.03.2017 11:42 Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyz technicznych w Zespole Szkół nr 1, 2, 3 w Pabianicach zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi
10.02.2017 11:53 Zapytanie ofertowe dla zadania "Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach”
01.12.2016 14:03 Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Wymiana systemu rynnowego z pasem podrynnowym w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach"
03.11.2016 15:23 Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji budynku dla zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach ul. św. Jana 33”
18.10.2016 15:12 Zapytanie ofertowe dla zadania „Malowanie klatek schodowych w budynku A i B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach”
18.10.2016 14:37 Zapytanie ofertowe dla zadania "Remont garażu w budynku C Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach"
12.10.2016 15:15 Zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności dla zadania „Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”
06.09.2016 13:37 Zapytanie ofertowe dla zadania "Izolacja pionowa budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach – Wydziału Geodezji i Kartografii, ul. Kościuszki 25”
06.09.2016 13:27 Zapytanie ofertowe dla zadania "Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach”
17.08.2016 10:49 Zapytanie ofertowe dla zadania "Osuszanie fundamentów budynku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach wraz z remontem pomieszczenia biurowego"
21.06.2016 14:02 Zapytanie ofertowe dla zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach”
08.06.2016 15:29 Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach
05.04.2016 15:58 Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji budynku dla zadania „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach ”
29.01.2016 14:02 Zapytanie ofertowe na przygotowanie studium wykonalności dla projektu „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach”
26.06.2014 15:49 Zapytanie oferowe na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu "Optymalizacja ... - etap I"
16.04.2013 14:04 Unieważnienie konkursu na partnera projektu pn.: „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”
02.04.2013 16:49 Ogłoszenie o naborze na partnera projektu "Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego"