Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2023 15:26 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2022 rok z dnia 27 marca 2023 r. - sprostowanie
19.04.2023 11:59 I/40/2023 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2022 rok
04.04.2023 10:22 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2022 rok z dnia 27 marca 2023 r.
14.10.2022 12:50 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2021 rok z dnia 28 marca 2021 r.
11.10.2022 12:30 I/98/2020 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2022 r.
28.04.2022 10:11 I/27/2022 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2021 rok
01.10.2021 10:53 I/106/2021 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2021 r.
26.05.2021 14:47 I/33/2021 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2020 rok
26.04.2021 13:48 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2020 rok z dnia 25 marca 2021 r. - sprostowanie
14.04.2021 10:59 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2020 rok z dnia 25 marca 2021 r.
07.12.2020 13:39 I/98/2020 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2020 r.
20.05.2020 11:23 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok z dnia 23 marca 2020 r. - uzupełnienie stron
29.04.2020 15:45 I/28/2020 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2019 rok
24.04.2020 14:35 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok z dnia 23 marca 2020 r.
27.01.2020 15:23 I/2/2020 - w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu
23.09.2019 11:04 I/108/2019 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 r.
24.07.2019 09:10 I/100/2019 - opinia RIO w Łodzi dotycząca możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Powiat Pabianicki
19.04.2019 09:13 I/39/2019 - sprpstowanie oczywistej omyłki zawartej w Uchwale Nr I/34/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku
18.04.2019 14:25 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok z dnia 25 marca 2019 r.
11.04.2019 11:20 I/34/2019 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2018 rok
15.10.2018 13:47 I/139/2018 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2018 r.
29.05.2018 08:52 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok z dnia 26 marca 2018 r.
09.05.2018 11:04 I/55/2018 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2017 roku
06.11.2017 15:22 I/137/2017 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2017 r.
27.04.2017 09:19 I/45/2017 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2016 roku

1 2 3 następna