Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.01.2016 08:58 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Dróg i Mostów w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
11.12.2015 12:56 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie
04.12.2015 12:18 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
26.11.2015 14:55 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach
17.11.2015 11:38 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach.
28.10.2015 09:00 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim
20.10.2015 12:59 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach.
12.10.2015 13:18 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach
11.09.2015 12:32 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach
16.07.2015 12:56 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
19.06.2015 12:40 Notatka z czynności sprawdzających przeprowadzonych dokumentacji realizowanego w latach 2007-2014 projektu Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego
12.06.2015 12:22 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
11.05.2015 12:00 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pabianicach
30.04.2015 11:56 Notatka z przeprowadzonych czynności w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach
27.04.2015 09:25 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie
31.03.2015 12:02 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespołach Szkół Nr 1, 2, 3 w Pabianicach i Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego.
09.02.2015 11:28 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach